PROMOVARE ODS

Raed Arafat și omologul său din Marea Britanie vin la Sibiu pentru un important eveniment

0 76

Experți din Româniași Europa vorintra într-un dialog despre gestionarea situațiilor limită în cadrul evenimentelor de mare anvergură. Sesiunea tematică “Situațiile de criză în festival” va avea loc vineri, 28 iulie, începând de la ora 14.45, la Sala Thalia din Sibiu.

Aceastăsesiune a conferințeivaabordaproblematici precumamenințăriteroriste, vremenefavorabilă, probleme de ultim moment privindlicențele de organizare, momente de panicăsaualtesituațiineprevăzute.Moderator va fi jurnalistulFlorin Ghioca (Adevărul, România),iarinvitațiîncadrulpaneluluisuntDr. Raed Arafat, Secretar de Stat, Șef al DepartamentuluipentruSituații de Urgență din cadrulMinisteruluiAfacerilor Interne;Stephan Thanscheidt – director al companiei FKP Scorpio, Germania, celmai mare producător de festivaluri din Europa;Thomas Zsifkovits – co-proprietar al companiei Barracuda Music, Austria, organizatorulrenumitului festival Novarock; Chris Kemp – doctor înpsihologiecognitivă, expert înpsihologiamaselorșimanagementulmulțimii, consilier al polițieibritaniceșiresponsabil cu pregătireaechipelor de securitate la JocurileOlimpiceșiParalimpice, Marea Britanie. Sesiuneavaavealocîn data de 28 iulie 2017, întreorele 14:45 – 16:00 șise vadesfășura la Sala THALIA, Sibiu.
Întâlnirea de la Sibiu aduce la aceeașimasăfactoriiimplicațiîngestionareaevenimentelormari, care vorabordaprobleme de interes major pentruindustriafestivalierășipentruevenimenteleculturale. Anticipareasituațiilorneprevăzute de cătreorganizatorii de spectacole,precum șimanagementulcorespunzător al riscurilorșisituațiilorlimită, existențaunui dialog constructivîntreorganizatorișiautorități, creștereaniveluluiserviciiloroferitesaucampaniile de educare a participanților la evenimente,pentru a ști cum să se comporteînsituațiilimită, se înscriuîncategoriaactivităților care au ca scopcreșterea gradului de protecție și siguranță a participanților la evenimente.
Este important ca în urma conferinței săse constituie un grup deinițiativă care să monitorizeze implementarea unor acțiuni concrete, cu impact pozitivasupra industriei de profil și care să mențină un dialog permanent între toți ceiimplicați.
Reunindelitaindustrieimuzicaleeuropeneînzecesesiunitematicedistincte, East European Music Conference și-a asumatmisiunea de a identificasoluțiipentrudezvoltareapetermen lung a industriilorculturaleși creative înRomânia. Situațiile de crizăîncadrulevenimentelor cu public largreprezintăteme de importanțămajorăîntr-o Europăînplinproces de schimbare. Mai multdecâtoricând, teme precum managementulsituațiilorlimităsausiguranțamaselorla concerteșifestivalurijoacă un rol important. ÎnRomânia, care a trecutprintragediaColectivși a pus înevidențăslăbiciunișicarențesemnificative ale acestuisistem,remodelareașiadaptarealegislațieidevine o necesitate.
“MembriiGrupului European de Siguranță la Evenimente (European Event Safety Group)lucreazăîncolaborare cu autoritățile locale, regionalesaunaționaleînîntreagaEuropă, oferindu-le consilierecu privire la celemainoimetode de securitate, din perspectivaunorpracticieni cu o vastăexperiență. Consultanța se face înbeneficiulpoliției, paramedicilorsauechipelor de pompieri, experțiicoordonândșistrategiile de interoperabilitate a acestorserviciiînsituații concrete de criză. MembriiEuropean Event Safety Group au colaborat cu autoritățileîncazurileunordezastremajore,contribuind, de asemenea, și la schimbarealegislațieispecifice. Au asigurat, de asemenea, coordonareaechipelor de Securitate pentrunenumăratefestivalurimarisauevenimente de anvergură, cum ar fi JocurileOlimpiceșiParalimpicegăzduite la Londraîn 2012, TurulFranțeisaumeciuridin competiții de prestigiu, cum ar fi Campionatului European șiCupaMondială. Membrii European Event Safety Group oferăconsilierepermanentădiverseloragențiișiinstituțiiguvernamentaleinteresate, demonstrândprofesionalismșiexpertizaîn a le oferisoluțiiînacord cu celemainoicercetăriîndomeniupartenerilor din întreagaEuropă”, spune Chris Kemp, European Event Safety Group

Comentarii
Incarca...
Loading...